Kort #28390

 , Diss.
* Westén, Andreas And. d.y. Ostro-Gothus
Atheo bonis moribus minime apto, contra Baylium.
1737.
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28390
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
* Westén, Andreas And. d.y. Ostro-Gothus
Atheo bonis moribus minime apto, contra Baylium.
1737.
Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort