Kort #28408

 Diss.
saml.
Westerlun &, Laurentius Westmannua-Dal.
Translatio S. Catharinae & 1489 Wadstenis celebrata
* et anecdoto Bibl. Acad. Upsal. illustrata. Pars 5.
ä 1855. .
1
ï
1 Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala
%
!

Information

Kortnr:
28408
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westerlun &, Laurentius Westmannua-Dal.
Translatio S. Catharinae & 1489 Wadstenis celebrata
* et anecdoto Bibl. Acad. Upsal. illustrata. Pars 5.
ä 1855. .
1
ï
1 Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala
%
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort