Kort #27958

 Diss.
saml.
Ullberg, Johannes Smolandus
De querela. Pars 1. 1779.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
27958
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullberg, Johannes Smolandus
De querela. Pars 1. 1779.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort