Kort #28105

 _ Diss.
saml.
Waldenström, Gustaf Fredrik Norrlanåus
Om reductionen af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 26.
1849. .
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28105
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Waldenström, Gustaf Fredrik Norrlanåus
Om reductionen af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 26.
1849. .
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort