Kort #28682

 ! Diss.
; saml-
W i r 0 k n a 9 u s , Petrus Erlandi Smolandus

' Actionum humanarum principiis. 1648

Praeses: Humerus, Zacharias, Uppsala

Information

Kortnr:
28682
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! Diss.
; saml-
W i r 0 k n a 9 u s , Petrus Erlandi Smolandus

' Actionum humanarum principiis. 1648

Praeses: Humerus, Zacharias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort