Kort #28415

 Diss.
. saml.
W & sterstr 6 m, Johannes E. Gestricius
: Legibus conventionalibus. 1757.
1
Praeses: Tybelius, Gabriel G. Uppsala

Information

Kortnr:
28415
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
W & sterstr 6 m, Johannes E. Gestricius
: Legibus conventionalibus. 1757.
1
Praeses: Tybelius, Gabriel G. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort