Kort #28300

 Diss.
saml.
Wendbladh, Magnus Alex Uplandus
Dionysii Telmahharensis Chronici liber primus 9 co-
dice mss. Syriaco Bibliothecae Vaticanae transcrip-
tus notisque illustratus. Pars 21. 1848.
F
3 Praeses: Tullberg, Otto Fridericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28300
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wendbladh, Magnus Alex Uplandus
Dionysii Telmahharensis Chronici liber primus 9 co-
dice mss. Syriaco Bibliothecae Vaticanae transcrip-
tus notisque illustratus. Pars 21. 1848.
F
3 Praeses: Tullberg, Otto Fridericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort