Kort #29192

 Diss.
saml.
H 0 1 mberg , Johannes Uplandus
. 1682
Praeses: Norcopensis, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29192
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
H 0 1 mberg , Johannes Uplandus
. 1682
Praeses: Norcopensis, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort