Kort #28026

 Diss.
. Saml.
' Utterström , Laurentius Ulricus Uplan—
dus
Tyrtaei quae supersunt, graece et latine. Pars 5.
1800
Praeses: Dahl, Christophorus, Uppsala

Information

Kortnr:
28026
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. Saml.
' Utterström , Laurentius Ulricus Uplan—
dus
Tyrtaei quae supersunt, graece et latine. Pars 5.
1800
Praeses: Dahl, Christophorus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort