Kort #29097

 Diss.
saml.
B j 6 r 0 k, Carolus Johannes Uplandus
De comoedia Aristophanis quae inscribitur
. Pars 5. 1852.
Praeses: Hagberg, Carolus Augustus, Uppsala

Information

Kortnr:
29097
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
B j 6 r 0 k, Carolus Johannes Uplandus
De comoedia Aristophanis quae inscribitur
. Pars 5. 1852.
Praeses: Hagberg, Carolus Augustus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort