Kort #28049

 Diss.
saml 0
W & ernér , Johannes Ostro-Gothus
Animadversiones in rationem tractandi jurisPrudenti—
am Svecanam communem. Pars 1. 1792
Praeses: Drissel, Johan Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28049
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml 0
W & ernér , Johannes Ostro-Gothus
Animadversiones in rationem tractandi jurisPrudenti—
am Svecanam communem. Pars 1. 1792
Praeses: Drissel, Johan Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort