Kort #27979

 Diss.!
saml.
Ullh 0 l m , Sven M. Wermlandus
Poåéi Biblica. 1758
Praeses: Aurivillius, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
27979
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.!
saml.
Ullh 0 l m , Sven M. Wermlandus
Poåéi Biblica. 1758
Praeses: Aurivillius, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort