Kort #27593

 Diss.
saml.
Tenggren, Johannes Westro-Gothus
De usu Graecitatis Alexandrinae in Novo Testamento.
1794.
Praeses: Hvalström, Andr. Ephr. Uppsala

Information

Kortnr:
27593
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tenggren, Johannes Westro-Gothus
De usu Graecitatis Alexandrinae in Novo Testamento.
1794.
Praeses: Hvalström, Andr. Ephr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort