Kort #29334

 Diss.
saml.
Ullanius, Petrus 01. Angermannus
Diss. de nomine . 1770.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29334
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullanius, Petrus 01. Angermannus
Diss. de nomine . 1770.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort