Kort #28597

 _ Diss.
saml.
W i 3 kström, Petrus Calmariensis
Temperamento Justitiae et Bonitatis Divinae in opere
Redemtionis. 1762.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28597
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
W i 3 kström, Petrus Calmariensis
Temperamento Justitiae et Bonitatis Divinae in opere
Redemtionis. 1762.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort