Kort #28882

 Dias.
o saml.
Ahgren, Carolus Gustavus Westro-Gothus
Statum Hiapaniae sub Imperio Romano. Pars 1. 1816.
Praeses: Wallin, Josephus, Uppsala

Information

Kortnr:
28882
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
o saml.
Ahgren, Carolus Gustavus Westro-Gothus
Statum Hiapaniae sub Imperio Romano. Pars 1. 1816.
Praeses: Wallin, Josephus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort