Kort #27831

 Diss.
saml.
Tranér, Johannes Ostro-Gothus
De impugnata sensuum fide. 1800.
Praeses: Högmark, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27831
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tranér, Johannes Ostro-Gothus
De impugnata sensuum fide. 1800.
Praeses: Högmark, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort