Kort #29103

 Diss.
saml.
Bolin, Nicolaus P. Gestricius .
Doctrinam de Christo paucis illust-
rans. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
29103
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Bolin, Nicolaus P. Gestricius .
Doctrinam de Christo paucis illust-
rans. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort