Kort #28981

 Diss.
.. saml.
O & mann, Andreas Gabriel Gestricius—Helsingus
Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten
och läroverken, sedan revolutionens början. Första
afdeln. Del 5. 1844.
! Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Information

Kortnr:
28981
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
O & mann, Andreas Gabriel Gestricius—Helsingus
Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten
och läroverken, sedan revolutionens början. Första
afdeln. Del 5. 1844.
! Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort