Kort #28781

 Diss.
" saml.
Wänman , Israel Gustavus Fenno
Perfectione humana, conjuncto agendi et meditandi
& studio adquirenda. 1790
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28781
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
" saml.
Wänman , Israel Gustavus Fenno
Perfectione humana, conjuncto agendi et meditandi
& studio adquirenda. 1790
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort