Kort #28780

 Diss.
saml.
Wänman , Israäl Gustavus Fenno
Primae scientiae educationis Lineae. Pars 4. 1789
3 Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28780
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wänman , Israäl Gustavus Fenno
Primae scientiae educationis Lineae. Pars 4. 1789
3 Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort