Kort #28825

 Diss.
saml.
Zethelius , Laurentius Guilielmus
Stockholmiensis
Reformandae pharmacopoeae Svecicae. Spec. 1. 1804
Praeses: Thunberg, Carol. ?et. Uppsala

Information

Kortnr:
28825
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zethelius , Laurentius Guilielmus
Stockholmiensis
Reformandae pharmacopoeae Svecicae. Spec. 1. 1804
Praeses: Thunberg, Carol. ?et. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort