Kort #28251

 - Disa.
ï saml.
, W & rodell, P. Evaldus Wermlanåus

Stemmata gentium Romanarum. Pars 4. 1840.

Praeses: Wahlström, B. Hjalm. Uppsala

Information

Kortnr:
28251
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

- Disa.
ï saml.
, W & rodell, P. Evaldus Wermlanåus

Stemmata gentium Romanarum. Pars 4. 1840.

Praeses: Wahlström, B. Hjalm. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort