Kort #28309

 Diss-

saml.
Wennl3 e r g, Carolus Ericus Smolandüs
Patronatus et clientelae ratione apud Romanos. 1854.
Praeses: Zedritz, Carolus Eduardus, Uppsala

Information

Kortnr:
28309
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-

saml.
Wennl3 e r g, Carolus Ericus Smolandüs
Patronatus et clientelae ratione apud Romanos. 1854.
Praeses: Zedritz, Carolus Eduardus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort