Kort #27637

 ' Diss.
saml.
Thelaus, Daniel Gestricius
Ustulatione minerae ferreae, om jammalms råstning.
1757. .
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala
!

Information

Kortnr:
27637
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Thelaus, Daniel Gestricius
Ustulatione minerae ferreae, om jammalms råstning.
1757. .
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort