Kort #29321

 %

% Diss.
% 881111.
S 8 derlal1 å., Olaus Medelpadus

Vis verbi Philip. cap. 1.
% vers. 25. exposita. 1775.

% Frasses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29321
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

%

% Diss.
% 881111.
S 8 derlal1 å., Olaus Medelpadus

Vis verbi Philip. cap. 1.
% vers. 25. exposita. 1775.

% Frasses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort