Kort #27794

 3 Diss.
| saml.
, Torger, Petrus Nicolaus Sudermannus

»

? De conjectura morum. 1742.

>

Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27794
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3 Diss.
| saml.
, Torger, Petrus Nicolaus Sudermannus

»

? De conjectura morum. 1742.

>

Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort