Kort #28312

 Diss.
saml 0
W 9 nnberg, Ericus Samuel Gestricius-Helsingus
; Ad sectiones cadaverum observationes. 1825.
? Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Information

Kortnr:
28312
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml 0
W 9 nnberg, Ericus Samuel Gestricius-Helsingus
; Ad sectiones cadaverum observationes. 1825.
? Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort