Kort #29120

 Diss.
saml.
C 0 lliander, Zacharias Smolanåus
Hebraeorum, Deut. cap. 27. vers
2. 1796.
Praeses: Frykstedt, Jonas, Uppsala

Information

Kortnr:
29120
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
C 0 lliander, Zacharias Smolanåus
Hebraeorum, Deut. cap. 27. vers
2. 1796.
Praeses: Frykstedt, Jonas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort