Kort #29054

 ' Diss.
.. saml.
0 stling, Ericus Gestricius
De methodo inveniendi lineas curvas, ex datis radio-
rum osculi preprietatibusg 1763.
Praeses: Lexell, Andreas Johannas, Uppsala

Information

Kortnr:
29054
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
.. saml.
0 stling, Ericus Gestricius
De methodo inveniendi lineas curvas, ex datis radio-
rum osculi preprietatibusg 1763.
Praeses: Lexell, Andreas Johannas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort