Kort #28261

 Diss.
; saml.
! Wasenberg , Laurentius M, Stockholmiensis
> Rationis ad veram religionem manductione. Pars 2.
' 1751
? Praeses: Hermansson, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28261
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
; saml.
! Wasenberg , Laurentius M, Stockholmiensis
> Rationis ad veram religionem manductione. Pars 2.
' 1751
? Praeses: Hermansson, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort