Kort #27559

 Diss.
saml.
T & u b e , Carl Eduard. Baron
Afhandling framställd på deras Konglige Majestäters
befallning och i deras närvaro. 1759
Praeses: Aurivillius, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
27559
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T & u b e , Carl Eduard. Baron
Afhandling framställd på deras Konglige Majestäters
befallning och i deras närvaro. 1759
Praeses: Aurivillius, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort