Kort #28004

 N ' Diss.
Sam.]...
Unger, Jonas Wermlandus
Om häckars plantering till lefvande gärdes—gårdar.
Senare delen. 1820.
Praeses: Thunberg, Garæl. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28004
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

N ' Diss.
Sam.]...
Unger, Jonas Wermlandus
Om häckars plantering till lefvande gärdes—gårdar.
Senare delen. 1820.
Praeses: Thunberg, Garæl. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort