Kort #28821

 Diss.
saml.
Zenius , Olavus Gestricius
Primae scientiae educationis Lineae. Pars 5. 1788
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28821
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zenius , Olavus Gestricius
Primae scientiae educationis Lineae. Pars 5. 1788
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort