Kort #27741

 - Dies,,
saml.
Tigner, Andreas Ostro-Gothus
De fundamento cognitionis empiricae. 1811.
Praeses: Höijer, Benj. Carol. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
27741
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

- Dies,,
saml.
Tigner, Andreas Ostro-Gothus
De fundamento cognitionis empiricae. 1811.
Praeses: Höijer, Benj. Carol. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort