Kort #28340

 Diss.
saml.
? Wennersten , Nicolaus Westro-Gothus
, Primae scientiae educationis Lineae. Pars 15. 1790
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28340
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
? Wennersten , Nicolaus Westro-Gothus
, Primae scientiae educationis Lineae. Pars 15. 1790
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort