Kort #28921

 Diss.
o saml.
A 1: erman, Patras Gothlandus
De indole, varietate et usu historiae. 1789.
' PmesescaLütkeman, Gebr. T. Uppsala
i

Information

Kortnr:
28921
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
A 1: erman, Patras Gothlandus
De indole, varietate et usu historiae. 1789.
' PmesescaLütkeman, Gebr. T. Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort