Kort #27821

 Diss.
* saml-
1 T :: a n &, Augustus Leopold, Gothoburgensis
Hesiodi Aseraei poematia, quod inscribitur, Scutum
Herculis. Pars 10. 1833.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27821
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
* saml-
1 T :: a n &, Augustus Leopold, Gothoburgensis
Hesiodi Aseraei poematia, quod inscribitur, Scutum
Herculis. Pars 10. 1833.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort