Kort #28273

 Diss.
saml-
Wattrangius,Michael
! Anima in genere. 1645
Praeses: Gestrinius, Martinus Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
28273
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Wattrangius,Michael
! Anima in genere. 1645
Praeses: Gestrinius, Martinus Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort