Kort #28702

 DiSS .
saml.
Wistran &, August Timoleon
Korrt öfversigt af de förnämsta medicinska theorier
ifrån Paracalsüs till närvarande tid. 1829.
Praeses: Zetterström, Carolus, Uppsala
l

Information

Kortnr:
28702
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS .
saml.
Wistran &, August Timoleon
Korrt öfversigt af de förnämsta medicinska theorier
ifrån Paracalsüs till närvarande tid. 1829.
Praeses: Zetterström, Carolus, Uppsala
l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort