Kort #28325

 Diss.
sam]. .
Wennerberg, Gunnar Brynolf Westro-Gothus
Försök till en parallelism mellan de religiösa kul-
ternas och den bildande konstens historiska utveck-
ling. Del 1. 1846.
Braeses: Wennerberg, Gunnar, Uppsala

Information

Kortnr:
28325
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sam]. .
Wennerberg, Gunnar Brynolf Westro-Gothus
Försök till en parallelism mellan de religiösa kul-
ternas och den bildande konstens historiska utveck-
ling. Del 1. 1846.
Braeses: Wennerberg, Gunnar, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort