Kort #27713

 Diss.
saml.
Thyselil1 si,? Carolus Nerioius
De natura humana, in essentialibus oonfomi, sed,
rerum extemazmm efficacia, varia. Part. 1. 1790.
Praeses: Neikter; Jacobus Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
27713
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thyselil1 si,? Carolus Nerioius
De natura humana, in essentialibus oonfomi, sed,
rerum extemazmm efficacia, varia. Part. 1. 1790.
Praeses: Neikter; Jacobus Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort