Kort #28347

 w Diss.
saml.
W & nnerus, Olavus Dalia-Wermlandua
Theses de emtione venditione. 1765.
i Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
28347
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

w Diss.
saml.
W & nnerus, Olavus Dalia-Wermlandua
Theses de emtione venditione. 1765.
i Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort