Kort #27695

 . Diss.
saml.
Thunberg, Carolus Petrus Smolandua
De ischiade. 1770.
' Praeaes: Sidrén, Janaa d.ä. Uppsala

Information

Kortnr:
27695
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
Thunberg, Carolus Petrus Smolandua
De ischiade. 1770.
' Praeaes: Sidrén, Janaa d.ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort