Kort #29245

 Diss-
saml.
N e r 6 n, Hem. Fmåerio. Ostm—Gothus
Ä Michaelis Paelli in Platonis De *
animae procreatione praecepta commentarius. Pars 1.
1854.
Praeses: Linder, Carolus Guilielmus, Uppsala

Information

Kortnr:
29245
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
N e r 6 n, Hem. Fmåerio. Ostm—Gothus
Ä Michaelis Paelli in Platonis De *
animae procreatione praecepta commentarius. Pars 1.
1854.
Praeses: Linder, Carolus Guilielmus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort