Kort #27951

 Diss.
saml.
U h r, Johan J. Gestriciua
strödda besvarade lagfrågor. Forts. 28. 1782.
Praeses: Solander, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27951
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
U h r, Johan J. Gestriciua
strödda besvarade lagfrågor. Forts. 28. 1782.
Praeses: Solander, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort