Kort #28060

 ; DiSS.
ï saml.
; W & hlberg, Paulus Conr. Westro+Gothus
De virtute. 1746 .

Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28060
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; DiSS.
ï saml.
; W & hlberg, Paulus Conr. Westro+Gothus
De virtute. 1746 .

Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort