Kort #28887

 Diss.
o saml.
Ahlstr 6 m , Otto Edvard Sudermannus-
i Nericius
Bidrag till ögonläkekonstens historia. Del 2. 1849
Praeses: Bergstrand, Carolus Henricus, Uppsala

Information

Kortnr:
28887
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
Ahlstr 6 m , Otto Edvard Sudermannus-
i Nericius
Bidrag till ögonläkekonstens historia. Del 2. 1849
Praeses: Bergstrand, Carolus Henricus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort