Kort #27733

 Diss.
saml.
Tldén, Petrus Ostro-Gothus
De cogitationum dissensu, effectu, et juste regimine
1745.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27733
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tldén, Petrus Ostro-Gothus
De cogitationum dissensu, effectu, et juste regimine
1745.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort