Kort #28933

 Diss.

o saml.
Aman, Joh. Aug. Sudermannus-Nericius

!

ä Observationes pathologico-anatomicae circa ventricuå

luni- Pars1. 1815.

i

1

3 Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

ä

1

1

1

ä

Information

Kortnr:
28933
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

o saml.
Aman, Joh. Aug. Sudermannus-Nericius

!

ä Observationes pathologico-anatomicae circa ventricuå

luni- Pars1. 1815.

i

1

3 Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

ä

1

1

1

ä

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort